Οι Υπηρεσίες μας
Δείτε στους παρακάτω πίνακες συνοπτικά τις υπηρεσίες τις οποίες μπορούμε να παρέχουμε στους πελάτες μας.
Αναδιάρθρωση οφειλών
Αναδιάρθρωση οφειλών
- ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ
- ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ
- ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ
- ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ Ν.4738/2020
Επενδυτικά προγράμματα-Επιδοτήσεις
Επενδυτικά προγράμματα-Επιδοτήσεις
- ΕΣΠΑ
- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
- ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
- BUSINESS PLANS
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Τραπεζικές υπηρεσίες
Τραπεζικές υπηρεσίες
- ΝΕΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας με σεβασμό στους πελάτες μας

Στοιχεία επικοινωνίας

Λεωφόρος Βουλιαγμένης 28, Ελληνικό, + 30 2294305811, 6972800352
&